Privacy Policy

PRIVACY VERKLARING

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Tuinwerken Tim Du Rochez kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u onze website bezoekt, gebruik maakt van onze diensten, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons verstrekt.

Tuinwerken Tim Du Rochez kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw e-mailadres
  • Uw telefoonnummer
  • Uw adres

 

Waarom Tuinwerken Tim Du Rochez gegevens nodig heeft

Tuinwerken Tim Du Rochez verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Tuinwerken Tim Du Rochez uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van de met u overeengekomen doelen.

Hoe lang Tuinwerken Tim Du Rochez gegevens bewaart

Tuinwerken Tim Du Rochez bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Tuinwerken Tim Du Rochez verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Tuinwerken Tim Du Rochez worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tuinwerken Tim Du Rochez gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [e-mailadres]. [Naam bedrijf] zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Tuinwerken Tim Du Rochez neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Tuinwerken Tim Du Rochez maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Tuinwerken Tim Du Rochez verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Tuinwerken Tim Du Rochez op via info@tuinwerkentimdurochez.be. www.tuinwerkendtimdurochez is een website van Tuinwerken Tim Du Rochez.

Tuinwerken Tim Du Rochez is als volgt te bereiken:

Adres: Werfstraat 5, 9500 Viane

Ondernemingsnummer: BE0633615975

Telefoon: 0493 02 01 48

E-mailadres: info@tuinwerkentimdurochez.be

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel).